Vấn đề già hóa dân số mà Nhật Bản đang bị ảnh hưởng sẽ nghiêm trọng hay ít nghiêm trọng hơn so với Hoa Kì? Vì sao?

Question

Vấn đề già hóa dân số mà Nhật Bản đang bị ảnh hưởng sẽ nghiêm trọng hay ít nghiêm trọng hơn so với Hoa Kì? Vì sao?

in progress 0
Madelyn 2 tháng 2021-09-28T15:11:36+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-28T15:13:00+00:00

    Nhật Bản là một quốc gia tiên phong. Họ dẫn dắt một hình mẫu phát triển của châu Á và, trong thời kỳ hậu chiến, đã trở thành một trong những xã hội thu nhập cao thành công nhất thế giới. Nhưng vấn đề quá độ dân số chưa từng thấy đòi hỏi sự đổi mới chính sách và tinh thần khởi nghiệp khác thường.

    Việc thừa nhận rằng quy mô nền kinh tế Nhật Bản sẽ không thể tránh khỏi giảm sút khi dân số suy giảm nhanh chỉ là điểm khởi đầu. Việc chấp thuận hệ lụy của điều này đối với vị thế của Nhật Bản trên thế giới và tái định hình chương trình nghị sự quốc gia của Nhật Bản để phù hợp với thực tế đó rõ ràng sẽ mất nhiều thời gian hơn thế.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )