Vấn đề qtrong nhất trong việc sử dụng tài nguyên nước ở nước ta hnay

Question

Vấn đề qtrong nhất trong việc sử dụng tài nguyên nước ở nước ta hnay

in progress 0
Josie 3 tuần 2021-07-10T12:16:35+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T12:18:03+00:00

  Vấn đề quan trọng nhất trong việc sử dụng tài nguyên nước ta hiện nay là phải biết sử dụng, khai thác tài nguyên một cách hợp lý,M

  0
  2021-07-10T12:18:09+00:00

  Vấn đề quan trọng nhất trong việc sử dụng tài nguyên nước ta hiện nay là phải biết sử dụng, khai thác tài nguyên một cách hợp lý, tránh gây lãng phí, ô nhiễm môi trường,…

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )