Vào ngày 28 tháng 10 thì mặt trời chiếu vuông góc ở vĩ tuyến nào

Question

Vào ngày 28 tháng 10 thì mặt trời chiếu vuông góc ở vĩ tuyến nào

in progress 0
Gabriella 2 tháng 2021-10-12T08:44:45+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-12T08:46:23+00:00

    Vĩ tuyến 50 độ Tây.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )