vật có khối lượng bằng 30kg rơi từ trên vs độ cao 1.8m.người ta dùng 1 mặt nghiêng có chiều dài 9m trong 15 giây vs lực kéo là 400N tính công và công

Question

vật có khối lượng bằng 30kg rơi từ trên vs độ cao 1.8m.người ta dùng 1 mặt nghiêng có chiều dài 9m trong 15 giây vs lực kéo là 400N
tính công và công suất thực hiện
tính hiệu suất của mặt phẳng nghiêng
Hộ với mn :))

in progress 0
Amaya 2 tháng 2021-07-28T13:21:22+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-28T13:22:22+00:00

  Đáp án:

   3600J ; 240W ; 15%

  Giải thích các bước giải:

  Công thực hiện là:

  \(A = Fl = 400.9 = 3600J\)

  Công suất thực hiện là:

  \({\rm P} = \dfrac{A}{t} = \dfrac{{3600}}{{15}} = 240W\)

  Hiệu suất mặt phẳng nghiêng là:

  \(H = \dfrac{{{A_i}}}{A} = \dfrac{{Ph}}{A} = \dfrac{{300.1,8}}{{3600}} = 0,15 = 15\% \)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )