vật lí 9 cho máy biến thế có số vong sơ cấp là 500 vòng và vòng dây ở cuộn thứ cấp là 11000 vòng hiệu điêna thế ở sơ cấp là 1000v công suất là 110 w t

Question

vật lí 9 cho máy biến thế có số vong sơ cấp là 500 vòng và vòng dây ở cuộn thứ cấp là 11000 vòng hiệu điêna thế ở sơ cấp là 1000v công suất là 110 w tính công suất hao phí

in progress 0
Josephine 2 tháng 2021-07-21T01:20:08+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T01:21:38+00:00

  Đáp án:

   Thiếu đề

  Giải thích các bước giải:

  Hiệu điện thế cuộn thứ cấp là:

  \({U_2} = {U_1}.\dfrac{{{n_2}}}{{{n_1}}} = 1000.\dfrac{{11000}}{{500}} = 22000V\)

  Công suất hao phí là:

  \({P_{hp}} = {\left( {\dfrac{P}{{{U_2}}}} \right)^2}R\)

  Do chưa có R nên không tính được Php.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )