Vật nào dưới đây là vật nhiễm điện A:Ly thuỷ tinh B:Ruột bút chì C:Thanh gỗ khô D:Cục sứ

Question

Vật nào dưới đây là vật nhiễm điện
A:Ly thuỷ tinh
B:Ruột bút chì
C:Thanh gỗ khô
D:Cục sứ

in progress 0
Gabriella 3 tuần 2021-07-09T21:56:35+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T21:57:40+00:00

  Vật nào dưới đây là vật nhiễm điện

  A:Ly thuỷ tinh

  B:Ruột bút chì

  C:Thanh gỗ khô

  D:Cục sứ

  –> đáp án B

  0
  2021-07-09T21:58:14+00:00

  Vật nào dưới đây là vật nhiễm điện

  A:Ly thuỷ tinh

  B:Ruột bút chì

  C:Thanh gỗ khô

  D:Cục sứ

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )