vì sao cọ xát vào 2 mép nilon đang dính chặt ta có thể tách chúng ra dễ dàng

Question

vì sao cọ xát vào 2 mép nilon đang dính chặt ta có thể tách chúng ra dễ dàng

in progress 0
Alaia 1 năm 2021-10-02T20:09:09+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-02T20:10:31+00:00

  Đáp án:

   Khi cọ sát 2 mép nilon với nhau thì chúng sẽ bị nhiễm điện tích cùng loại. Vì thế chúng đẩy nhau và ta dễ dàng tách chúng ra.

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-02T20:10:42+00:00

  Đáp án:

   Vote tốt

  Giải thích các bước giải:

   Vì khi tạo xác chúng vs nhau thì chúng tạo ra cùng 1 dòng điện mà khi chúng cùng 1 dòng điện chúng sẽ đẩy nhau nên chúng Ko phải hút nhau nữa nên khi chúng cọ xát vào 2 mép túi ni lông đang dính chặt vào nhau ta có thể tách chúng ra dễ dàng.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )