vì sao mặc áo giúp ta đỡ lạnh hơn vào mùa đông

Question

vì sao mặc áo giúp ta đỡ lạnh hơn vào mùa đông

in progress 0
Madeline 4 tháng 2021-08-15T20:26:27+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-15T20:27:36+00:00

  Đáp án:

  Mặc áo giúp ta đỡ lạnh hơn vào mùa đông vì khi mặc áo cơ thể ta được giữ nhiệt và nhiệt từ cơ thể sẽ không thoát hoặc thoát ra bên ngoài ít hơn do đó mà mặc áo sẽ giúp ta đỡ lạnh hơn về mùa đông

  0
  2021-08-15T20:28:17+00:00

  Đáp án:

   Về mùa đông, khi ta mặc áo ấm thì do áo ấm dẫn nhiệt kém do đó nhiệt từ cơ thể ta truyền ra ngoài môi trường ít, do đó ta cảm thấy ấm hơn.

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )