Vì sao Nhà nước, gia đình và xã hội lại có sự quan tâm đặc biệt đối với trẻ em?

Question

Vì sao Nhà nước, gia đình và xã hội lại có sự quan tâm đặc biệt đối với trẻ em?

in progress 0
Sarah 4 tháng 2021-08-25T15:12:49+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-25T15:13:57+00:00

    – Cha mẹ hoặc người đỡ đầu là người trước tiên chịu trách nhiệm về quyền bảo vệ, chăm sóc, nuôi dạy trẻ em, tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của trẻ.
    – Nhà nước và xã hội tạo mọi điều kiện tốt nhất để bảo vệ quyền lợi của trẻ em, có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục và bồi dưỡng các em trở thành người công dân có ích cho đất nước.

    – trẻ em là tương lai của đất nước

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )