Vì sao nói nhân tố kinh tế – xã hội có tính quyết định đến sự phát triển, phân bố ngành GTVT

Question

Vì sao nói nhân tố kinh tế – xã hội có tính quyết định đến sự phát triển, phân bố ngành GTVT

in progress 0
Ariana 16 phút 2021-09-09T14:06:06+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T14:07:34+00:00

  – Sự phát triển và phân bổ các ngành kinh tế quốc dân có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển và phân bố, cũng như sự hoạt động của ngành giao thông vận tải.

  – Phân bố dân cư, đặc biệt là sự phân bố các thành phố lớn và các chùm đô thị có ảnh hưởng sâu sắc tới sự vận tải hành khách, nhất là vận tải bằng ô tô.

  – Trong các thành phố lớn và các chùm đô thị, đã hình thành một loại hình vận tải đặc biệt là giao thông vận tải thành phố.

  0
  2021-09-09T14:07:47+00:00

   Sự phát triển và phân bổ các ngành kinh tế quốc dân có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển và phân bố, cũng như sự hoạt động của ngành giao thông vận tải.

  – Phân bố dân cư, đặc biệt là sự phân bố các thành phố lớn và các chùm đô thị có ảnh hưởng sâu sắc tới sự vận tải hành khách, nhất là vận tải bằng ô tô.

  – Trong các thành phố lớn và các chùm đô thị, đã hình thành một loại hình vận tải đặc biệt là giao thông vận tải thành phố.

  Nếu không có kinh tế thì sẽ ko có GTVT vì kinh tế sản xuất ra sản phẩm mà s phẩm thì cần phân bố tới người tiêu dùng nên Cần có GTVT để vận chuyển ,phân bố hàng hóa. Đưa đi xuất khẩu nước ngoài .

  Có kinh tế -XH mới có GTVT ,mà có GTVT thì kinh tế phát triển.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )