Vì sao phải tiến hành CNH – HĐh đất nước? Do yêu cầu phải xây dựng cơ sở vật chất kỉ thuật cho CNXH. Do yêu cầu phải rút ngắn khoảng cách tụt hậu xa

Question

Vì sao phải tiến hành CNH – HĐh đất nước?
Do yêu cầu phải xây dựng cơ sở vật chất kỉ thuật cho CNXH.
Do yêu cầu phải rút ngắn khoảng cách tụt hậu xa về kinh tế, kỉ thuật, công nghệ, do yêu cầu phải tạo ra năng suất lao động xã hội cao.
Do yêu cầu phải xây dựng cơ sở vật chất kỉ thuật cho CNXH, do yêu cầu phải tạo ra năng suất lao động xã hội cao.
d. Cả a, b đều đúng.

in progress 0
Nevaeh 18 phút 2021-09-09T12:19:49+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T12:21:02+00:00

  d. Cả a, b đều đúng.

  Chúc bn học tốt

  0
  2021-09-09T12:21:21+00:00

   Vì sao phải tiến hành CNH – HĐh đất nước?

  1. Do yêu cầu phải xây dựng cơ sở vật chất kỉ thuật cho CNXH.
  2. Do yêu cầu phải rút ngắn khoảng cách tụt hậu xa về kinh tế, kỉ thuật, công nghệ, do yêu cầu phải tạo ra năng suất lao động xã hội cao.
  3. Do yêu cầu phải xây dựng cơ sở vật chất kỉ thuật cho CNXH, do yêu cầu phải tạo ra năng suất lao động xã hội cao.
  4.  d. Cả a, b đều đúng.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )