Vì sao tí lệ dân thành thị tăng nhanh?

Question

Vì sao tí lệ dân thành thị tăng nhanh?

in progress 0
Samantha 4 tuần 2021-08-12T02:44:36+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-12T02:45:54+00:00

  Dân thành thị tăng nhanh trong những năng trở lại đây là do dân di cư từ nông thôn vào thành thị (dưới tác động của quá trình đô thị hóa).

  0
  2021-08-12T02:46:19+00:00

  tí lệ dân thành thị tăng nhanh Vì:

  -Tỉ lệ dân thành thị nước ta tăng do ở nước ta đang diễn ra quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa; đồng thời đô thị có điều kiện sống thuận lợi hơn.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )