Việc học tập có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi người. (Liên hệ với bản thân em.)Làm phần trong ngoặc nha

Question

Việc học tập có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi người. (Liên hệ với bản thân em.)Làm phần trong ngoặc nha

in progress 0
Raelynn 1 tháng 2021-08-31T07:12:18+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T07:13:25+00:00

  Việc học tập nó có ý nghĩa rất to lớn:

  -Trước hết nó giúp mỗi con người rèn luyện, phát huy hết tài năng của mình

  -Hoch giỏi nó giúp bố mẹ vui ,cảm thấy tự hào về mình

  -Học giúp ta có một ngành nghề ổn định

  0
  2021-08-31T07:13:33+00:00

  Liên hệ bản thân 

  _E sẽ cố gắng học tập thật tốt để mai sau này trở thành một người có ích cho xã hội.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )