Việc học tập có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi người. Liên hệ với bản thân em. Trả lời đầy đủ và chính xác mình sẽ vote 5 sao. Trả lời sai/ko làm /

Question

Việc học tập có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi người. Liên hệ với bản thân em.
Trả lời đầy đủ và chính xác mình sẽ vote 5 sao.
Trả lời sai/ko làm /trả lời không đầy đủ /
=>nhận báo cáo.
GDCD lớp 6 bài 15:Quyền và nghĩa vụ học tập

in progress 0
Elliana 1 tháng 2021-08-31T08:09:34+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T08:11:07+00:00

  việc học tập rất quan trọng cho mỗi người,nó là kiến thức để bộ não mình phát triển và sẽ giúp ta rất nhiều trong tương lai 

  0
  2021-08-31T08:11:08+00:00

  Đối với bản thân: giúp con người có kến thức,có hiểu biết,có phẩm chất tốt,được phát triển một cách toàn diện,trở thành người có ích cho chính mình,cho gia đình và xã hội.

  Đối với gia đình: góp phần quan trọng trong xây dựng một gia đình no ấm,hạnh phúc.

  Đối với xã hội: những người được học tập,lao động mới có đủ những phẩm chất và năng lực để xây dựng mmootj đất nước phất triển, công nghiệp hóa hiện đại hóa, giàu đẹp.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )