việc thực hiện quyền lực nhà nước thông qua bầu cử là hình thức dân chủ nào dưới đây a. dân chủ gián tiếp b.dân chủ trực tiếp c. dân chủ phân quyền d

Question

việc thực hiện quyền lực nhà nước thông qua bầu cử là hình thức dân chủ nào dưới đây
a. dân chủ gián tiếp
b.dân chủ trực tiếp
c. dân chủ phân quyền
d. dân chủ liên minh

in progress 0
Brielle 4 tháng 2021-08-17T16:43:22+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T16:44:47+00:00

  việc thực hiện quyền lực nhà nước thông qua bầu cử là hình thức dân chủ nào dưới đây

  a. dân chủ gián tiếp

  b.dân chủ trực tiếp

  c. dân chủ phân quyền

  d. dân chủ liên minh

  0
  2021-08-17T16:45:14+00:00

  Việc thực hiện quyền lực nhà nước thông qua bầu cử là hình thức dân chủ nào dưới đây

  ->B.Dân chủ trực tiếp

  Chúc học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )