Viết 1 bài luận” How to prepare for Tet holiday “

Question

Viết 1 bài luận” How to prepare for Tet holiday “

in progress 0
Reese 2 tháng 2021-07-21T01:29:21+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T01:30:23+00:00

  `~My_ _Answer~`

   Tet is a very important day for Vietnamese people. Therefore, activities during Tet holiday are also very interesting. To prepare for a perfect Tet holiday, the first thing we need to do is clean the house. Next, an indispensable activity for Tet is wrapping banh chung. This can bring family members closer together. Making Tet jam is also very important in preparing for Tet. The next activity is going to the flower market. In the last days of the year, when we see the flower market starting to appear with pots of apricots, kumquats or peach branches, we know that Tet has come very close. Finally, everyone will wish each other warm wishes!

  `Translate :`

    Tết là một ngày rất quan trọng đối với người Việt Nam. Vì vậy, các hoạt động trong ngày Tết cũng rất thú vị. Để chuẩn bị đón một cái Tết thật trọn vẹn, việc đầu tiên chúng ta cần làm là dọn dẹp nhà cửa. Tiếp theo, một hoạt động không thể thiếu trong ngày Tết là gói bánh chưng. Điều này có thể gắn kết các thành viên trong gia đình lại gần nhau hơn. Việc làm mứt Tết cũng rất quan trọng trong việc chuẩn bị đón Tết. Hoạt động tiếp theo là đi chợ hoa. Những ngày cuối năm, khi thấy thị trường hoa bắt đầu xuất hiện những chậu mai, quất hay cành đào thì chúng ta biết rằng Tết đã đến rất gần. Cuối cùng, mọi người sẽ chúc nhau những lời chúc ấm áp!

                        $@YuuSaji$

  0
  2021-07-21T01:30:56+00:00

  In the year house must be standard is many map used for the day Tet. We need to buy a lot of things. We have to prepare sweets for the guests to come to the restaurant. Prepare chicken, duck to enjoy. Prepare red packets to give lucky money to the little ones. And the most important thing is still to buy a piggy bank to spend money. Holidays are very fun.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )