Viết 1 đoạn văn giới thiệu bản thân xong giới thiệu bạn thân của mình bằng tiếng anh . Xong dịch ra tiếng việt ở dưới . Mọi ngưòi giúp em với em đang

Question

Viết 1 đoạn văn giới thiệu bản thân xong giới thiệu bạn thân của mình bằng tiếng anh . Xong dịch ra tiếng việt ở dưới .
Mọi ngưòi giúp em với em đang thi ạ

in progress 0
Sadie 1 năm 2021-08-20T03:44:08+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T03:45:30+00:00

  Bn tham khảo ak !!!

      Hello everyone ! My name is ……. I am …. years old. I am study at …… school.  At school, I have many good friends, but I am closest with…. She/he has ……. hair. Her/his eyes are big and sparkling. She/he is very friendly. Everyone love her/his, me too. 

  Dịch :

      Xin chào tất cả mọi người ! Tôi tên là …….Tôi …. tuổi. Tôi học trường ……. Ở trường, tôi có nhiều bạn tốt, nhưng tôi thân nhất với …. Cô ấy/anh ấy có mái tóc ……. Đôi mắt của cô ấy/anh ấy to và lấp lánh. Cô ấy/anh ấy rất thân thiện. Mọi người đều yêu quý cô ấy/anh ấy, tôi cũng vậy.

  Xin lỗi bn mik viết hơi ngắn.

  Xin hay nhất ak !!!

  0
  2021-08-20T03:45:54+00:00

  giới thiệu về bản thân:

  hello everyone, my name is Anh, i am 12 years old this year. i study at Quynh Tan middle school. i am currently living in hamlet 8, Quynh Tan, Quynh Luu, Nghe An. My hobby is singing .In sports, my favorite is football and in that position is my goalkeeper. And my forte is also catching the ball. I am at the top of the block. My family consists of seven people. : grandpa, grandma, father, mother, me, and 2 younger siblings. The second child is in 2nd grade this year and the last one is also a year old. My biggest dream in the future is to become a goalkeeper. world color.

  dịch: 

  xin chào mọi người, tôi tên là Ánh, năm này tôi 12 tuổi.tôi học trường trung học cơ sở Quỳnh Tân.hiện tại tôi đang ở xóm 8, Quỳnh Tân, Quỳnh lưu, nghệ an.xở thích của tôi là ca hát.Trong các môn thể thao, tôi thích nhất là bóng đá và trong đó vị trí thủ môn là của tôi.Và sở trường của tôi cũng là bắt bóng.Tôi bắng bóng phait đứng top đầu của khối.gia đình gồm có bảy người: ông, bà, bố, mẹ, tôi, và 2 đứa em.Đứa thứ 2 thì năm nay nó học lớp 2 còn đứa cuối thì nó cũng tròn một tuổi.Ước mơ lớn nhất sau này của tôi là trở thàn thủ môn suất sắc thế giới

  giới thiệu bạn thân:

  Surely everyone has their best friend, right? My name is Dung. She is the same age as me, studied with me in 3rd grade. The two of us have beautiful memories that are hard to forget. We often go out together to play cockfighting or fly kites in our childhood. In school, we often presented each other with difficult math problems, unknown knowledge. Those were beautiful thoughts. We will never forget. Anyway, Dung is my best friend.

  dịch:

  chắc hản ai cũng có người bạn thân của mình nhỉ? Tôi thì óc người bn tên là Dũng.bạn ấy cùng tổi với tôi, học với tôi nắm lớp 3.Hai đứa đã có những kỉ niệm đẹp khó quyên.Chúng tôi thường ra ngời đồng chơi chọi gà hay thả những cánh diều tuổi thơ.trên trường, chúng tôi thường bày cho nhau những bài toán khó, những kiến thức chưa hiểu.đó là những kier niệm đẹp.CHúng tôi sẽ không bao giời quyên.Dù sao thì dũng là người bạn tối nhất của em

  Chúc bn hok tốt!!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )