viết 1 đoạn văn về tác hại và lợi ích của sử dụng máy tính NGẮN ĐỦ Ý

Question

viết 1 đoạn văn về tác hại và lợi ích của sử dụng máy tính
NGẮN ĐỦ Ý

in progress 0
Clara 2 giờ 2021-10-17T03:37:20+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-17T03:39:15+00:00

    In my free time, I usually play computer games. Although it have many benefits, it have harmful. Benefit , it helps me improve English, relax after school and have many new friends. Harmful for our eyes and our bodies. Because sit on long chair is obesity. 

    DỊCH: tôi thường chơi điện tử trên máy tính vào thời gian rảnh. mặc dù nó có nhiều lợi ích, nhưng nó cũng có tác hại.lợi ích là nó giúp tôi cải thiện tiếng anh, thư giãn sau giờ học và có thêm nhiều bạn mới. có hại là cho mắt và cơ thể. vì chơi lâu sẽ bị béo phì.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )