viết câu lệnh khai báo biến x có kiểu số nguyên và biến y có kiểu số thực bằng ngôn ngữ lập trình pascal

Question

viết câu lệnh khai báo biến x có kiểu số nguyên và biến y có kiểu số thực bằng ngôn ngữ lập trình pascal

in progress 0
Ariana 2 tuần 2021-08-23T05:53:17+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T05:54:38+00:00

  var x: string  

        y:integer

  0
  2021-08-23T05:55:12+00:00

  viết câu lệnh khai báo biến x có kiểu số nguyên và biến y có kiểu số thực bằng ngôn ngữ lập trình pascal

  var x:string

       y:integer

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )