viết đoạn văn ngắn từ 5 đến 15 câu bằng tiếng anh nói về lợi ích và tác hại của máy tính

Question

viết đoạn văn ngắn từ 5 đến 15 câu bằng tiếng anh nói về lợi ích và tác hại của máy tính

in progress 0
Melody 2 tháng 2021-10-25T00:28:08+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-25T00:29:29+00:00

  Computer is a modern tool which has made life very easy and simple. It has the capability to complete more than one task in small time. It is able to do work of many human beings alone within less time. It is the utility of highest efficiency. The first computer was a mechanical computer which was created by the Charles Babbage. A computer works successfully using its hardware and fully installed application software. Other accessories of the computer are keyboard, mouse, printer, CPU and UPS.

  The data which we put into the computer using device is called input data and device as input device and data which we take outside using printer or the other device is called as output data and device as output device. The input data gets changed into the information which can be stored and changed anytime. Computer is very safe tool for data storage which is being used in various fields. We can shop, pay our electricity bill, water bill, video chat, messaging, e-mail messages anywhere in the world and lots of online activities using the internet.

  0
  2021-10-25T00:29:46+00:00

  `->`Nowadays, along with the development of the country’s economy, telecommunication networks are also constantly developing and becoming popular and indispensable in today’s society. The benefits that computers bring are huge. We can look up information, entertain, listen to music, … through computer networks. The computer network helps us make friends with friends around the world without leaving home. Computer networks bring us many benefits, but in parallel with them are unpredictable harms. Today some parts, especially teenagers, are becoming too dependent on computers, and becoming less exposed to the outside world. Young people are gradually dependent on the computer network and seeing it as their own life. Computer network brings us many benefits but also harms, so we need to use it effectively and in moderation

  `->` Dịch: Ngày nay đi cùng với sự phát triển của kinh tế đất nước, mạng viễn thông cũng đang không ngừng phát triển và trở nên phổ biến và không thể thiếu trong xã hội ngày nay. Lợi ích mà máy tính mang lại rất lớn. Chúng ta có thể tra cứu thông tin, giải trí, nghe nhạc,… thông qua mạng máy tính. Mạng máy tính giúp ta kết bạn với những người bạn trên khắp thế giới mà không cần ra khỏi nhà. Mạng máy tính mang lại cho ta rất nhiều lợi ích nhưng song song với đó là những tác hại khó lường. Ngày nay một số bộ phận đặc biệt là thanh thiếu niên đang trở nên quá lệ thuộc vào máy tính, và trở nên ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Giới trẻ đang dần lệ thuộc vào mạng máy tính và xem nó như cuộc sống của mình. Mạng máy tính mang lại cho ta nhiều tiện ích nhưng cũng đồng thời là những tác hại, vì thế ta cần sử dụng nó một cách có hiệu quả và chừng mực

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )