Viết đoạn văn nói về sở thích của mình (nếu đc thì viết về đá bóng).

Question

Viết đoạn văn nói về sở thích của mình (nếu đc thì viết về đá bóng).

in progress 0
Everleigh 7 ngày 2021-09-02T12:51:08+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T12:52:54+00:00

  My hobby is listening to music. I can listen to music anytime: every time I’m free, when I’m studying, doing housework, sometimes during meals. My favorite music is pop, jazz, and opera. I listen to music to relieve stress after a long day at work. Music makes my life happier than ever! It’s great that everyone can feel the positive energy of the music

  *Cái thể loại nhạc là tùy theo bạn nha, không cần viết theo mình cũng được ấy =)))

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

  0
  2021-09-02T12:52:59+00:00

  Delicious and useful food is always first. My hobby is cooking. I learned to cook 2 years ago. My mother and grandmother shared with me about this hobby. I cook regularly in the family and learn to cook from my mother and grandmother. Every day I make delicious family meals. I think my hobby is very interesting and rewarding. In the future, I will continue with my hobbies and learn more food!

  DỊCH :

  Những món ngon , bổ ích luôn luôn là trên hết . Sở thích của tôi là nấu ăn .Tôi học nấu ăn cách đây 2 năm trước . Mẹ và bà đã chia sẻ cho tôi về sở thích này . Tôi thường xuyên nấu ăn trong gia đình và học cách nấu ăn của mẹ và bà. Mỗi ngày tôi đều làm những bữa ăn ngon cho gia đình. Tôi nghĩ sở thích của tôi rất thú vị và bổ ích . Trong tương lai, tôi sẽ tiếp tục với sở thích của mình và học thêm nhiều món ăn nữa!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )