Viết lại câu bằng từ cho sẵn: People should encourage mothers to work outside the home -> Mothers=

Question

Viết lại câu bằng từ cho sẵn:
People should encourage mothers to work outside the home
-> Mothers…………

in progress 0
Madeline 2 tuần 2021-08-28T07:08:44+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T07:10:22+00:00

  People should encourage mothers to work outside the home.

  -> Mothers should be encouraged to work outside the home.

  – Câu bị động với “should” : S + should + be + Vpp

  Dịch: Các bà mẹ nên được khuyến khích làm việc bên ngoài.

  0
  2021-08-28T07:10:43+00:00

  People should encourage mothers to work outside the home

  -> Mothers should be encouraged to work outside the home.

  (Những người mẹ nên được cổ vũ để đi làm ngoài nhà)

  Đây là câu bị động với từ”should”(nên)

  Khi chuyển thành câu bị động với các từ như can,should,must,…+be+VPii.

  Cấu trúc: S +should/can/..+V

  =>S +should/can…+Vpii

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )