Viết một đoạn văn 5 câu về hàng xóm của bạn bằng tiếng Anh

Question

Viết một đoạn văn 5 câu về hàng xóm của bạn bằng tiếng Anh

in progress 0
Rylee 1 năm 2021-10-16T01:37:12+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T01:38:13+00:00

  My neighborhood is very peaceful and fresh. Aunt Tuyen is a good people. Her house is near my house. Her family has 4 member : uncle Thuc, sister Yen, brother Hai and her. She has an oval face, big eyes and red lips. She is very friendly, hard – working and kind. She also helps poor people. Everyone like her, so do I. I love she very much. 

  0
  2021-10-16T01:38:56+00:00

  My neighbor is a funny person. She has a kind face. She often comes to my house. She is quite humorous talking. She is a kind person. She always gives me a basket of apples

  Dịch 

  Hàng xóm tôi là một người vui tính . Cô ấy có khuôn mặt phúc hậu . Cô ấy thường đến chơi nhà tôi . Cô ấy nói chuyện khá hài hước . Cô ấy là một người tốt bụng cô ấy luôn cho tôi giỏ táo 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )