Viết một đoạn văn bằng tiếng Anh về ô nhiễm nguồn nước

Question

Viết một đoạn văn bằng tiếng Anh về ô nhiễm nguồn nước

in progress 0
Amaya 3 tháng 2021-09-12T07:30:40+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T07:31:56+00:00

  Environmental pollution is an issue that attracts the entire society’s attention. So, what is the nature of environmental pollution? It is a change in the properties of the environment, causing one or more physical and chemical indicators to exceed the allowable threshold. The main cause of this phenomenon is due to unconscious human activities: not handling waste properly, using too much plant protection chemicals or simply throwing garbage indiscriminately … Environmental contamination has become a global problem, with both immediate and long-term consequences. Violent human intervention in nature has destroyed ecological balance, robbed the living environment and put many species of flora and fauna in danger of extinction. At the same time, the greenhouse effect is happening with increasing intensity, causing the Earth’s temperature to rise at a record level, leading to a series of consequences: climate change, sea level rise, submerged land …

  Bản dịch :

  Ô nhiễm môi trường đang là vấn đề thu hút sự quan tâm của toàn xã hội. Vậy, bản chất của ô nhiễm môi trường là gì? Đó là sự thay đổi tính chất của môi trường, khiến một hoặc nhiều chỉ số vật lí, hóa học vượt ngưỡng cho phép. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hiện tượng này là do các hoạt động thiếu ý thức của con người: không xử lí rác thải đúng cách, sử dụng quá nhiều hóa chất bảo vệ thực vật hay đơn giản hơn là vứt rác bừa bãi… Ô nhiễm môi trường đã trở thành một vấn nạn toàn cầu, để lại những hậu quả khôn lường cả trước mắt và lâu dài. Sự can thiệp thô bạo của con người vào tự nhiên đã hủy hoại cân bằng sinh thái, cướp đi môi trường sống và đẩy nhiều loài động, thực vật tới nguy cơ tuyệt chủng. Đồng thời, hiệu ứng nhà kính đang xảy ra với cường độ ngày càng mạnh, khiến nhiệt độ Trái Đất tăng ở mức kỉ lục, kéo theo một loạt hệ lụy: biến đổi khí hậu, nước biển dâng, đất đai bị nhấn chìm…

  0
  2021-09-12T07:32:27+00:00

  Nowadays, big cities are facing with air pollution, one of the most serious global issues. One of the causes is vehicular traffic. The combustion of the automobile fuel whether it is diesel or petrol, that powers a vehicle, leads to the release of poisonous gases released through the exhaust of the vehicle. Smoke generated by factories is also let out into the air leading to pollution. Moreover, the burning of fossil fuels such as coal, as also the burning of wood for cooking, and of farm wastes lead to harmful smoke polluting the air. Air pollution always has bad effects on our life. People around the world are suffering from respiratory and cardiac problems, and diseases such as cancer affecting other organs of the body too. To improve the air quality, people should plant more trees and use pubic transports instead of private vehicles.

  ** Dịch : Ngày nay, các thành phố lớn đang phải đối mặt với ô nhiễm không khí, một trong những vấn đề toàn cầu nghiêm trọng nhất. Một trong những nguyên nhân là do phương tiện giao thông. Quá trình đốt cháy nhiên liệu ô tô, dù là dầu diesel hay xăng, cung cấp năng lượng cho xe, dẫn đến việc giải phóng các khí độc thải ra qua ống xả của xe. Khói thải của các nhà máy cũng được thải ra ngoài không khí dẫn đến ô nhiễm. Hơn nữa, việc đốt các nhiên liệu hóa thạch như than, cũng như đốt củi để nấu ăn và chất thải nông trại dẫn đến khói độc hại làm ô nhiễm không khí. Ô nhiễm không khí luôn có những tác động xấu đến cuộc sống của chúng ta. Mọi người trên khắp thế giới đang bị các vấn đề về hô hấp và tim, và các bệnh như ung thư ảnh hưởng đến các cơ quan khác của cơ thể. Để cải thiện chất lượng không khí, mọi người nên trồng nhiều cây xanh và sử dụng các phương tiện giao thông công cộng thay vì phương tiện cá nhân.

   Xin hay nhất !!!

  @ no copy

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )