Viết về môn thể thao yêu thích (football) Ngắn thôi nhá

Question

Viết về môn thể thao yêu thích (football)
Ngắn thôi nhá

in progress 0
Amaya 7 ngày 2021-09-02T13:29:20+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T13:30:22+00:00

  Nowadays,sport plays an important role in promoting health that I always try to play sports as much as I can , one of the most mine favourite sports is football .
  In my opinion , football has a lot of benefits . Firstly , it helps me relax after stressful school time because I  have to so many  exercises need to be done . Secondly, playing football also helps me get on good term with my friends . Finally , I can keep fit from playing football . 
  Playing football gives me many advantages that I very love football.
  bài viết của mình còn nhiều sai sót mong bạn bỏ qua :))

  0
  2021-09-02T13:30:49+00:00

        My favorite sport is soccer. I started playing it when I was five years old. My father taught me to play this game. To play ball you need several people, two goals and one ball. I usually play soccer with my friends every afternoon. It helps me feel more comfortable after hard lessons. I like to play soccer.

  * Dịch : Môn thể thao yêu thích của tôi là bóng đá. Tôi bắt đầu chơi nó khi tôi năm tuổi. Cha tôi đã dạy tôi chơi trò chơi này. Để chơi bóng, bạn cần nhiều người, hai mục tiêu và một quả bóng. Tôi thường chơi đá bóng với bạn bè của tôi vào mỗi buổi chiều. Nó giúp tôi cảm thấy thoải mái hơn sau những giờ học vất vả. Tôi thích chơi bóng đá.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )