Vote 5 sao + Cảm ơn + Trả lời hay nhất 5. Một hình trụ đựng nước cao 50cm chứa đầy nước , phía trên có một pittông mỏng, nhẹ, trọng lượng không đáng k

Question

Vote 5 sao + Cảm ơn + Trả lời hay nhất
5. Một hình trụ đựng nước cao 50cm chứa đầy nước , phía trên có một pittông mỏng, nhẹ, trọng lượng không đáng kể .
Tính áp suất của nước lên đáy bình ? Biết trọng lượng riêng của nước là 10000 N/m3 .
Hướng dẫn giải chi tiết nha

in progress 0
Samantha 1 năm 2021-10-19T16:17:06+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-19T16:18:06+00:00

  Đáp án:  tóm tắt: h:  50cm= 0,5m

                                 d: 10000N/m3

                                  P: ?

   Công thức tính áp suất chất lỏng: p=d×h

                              10000 × 0,5 = 5000(pa)

  Vậy áp suất chất lỏng lên đáy bình là 5000(pa)

  Giải thích các bước giải:

   Chúc bn luôn vv. 

  0
  2021-10-19T16:18:34+00:00

  Giải thích các bước giải:

   5.Đổi 50cm=0.5m; 10cm2=10.10^-4 m2

  Áp suất của nước tác dụng lên đáy bình là:

  p=d.h=10000.0,5=5000(Pa)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )