vu lan \ day\ on\ the\ lunar\ takes\ seventh \ month \15th\ place \ of \ the.

Question

vu lan \ day\ on\ the\ lunar\ takes\ seventh \ month \15th\ place \ of \ the.

in progress 0
Genesis 1 tháng 2021-08-13T13:28:43+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T13:29:51+00:00

  => VU LAN takes place on the 15th day of the seventh lunar month .

  Có j ko hiểu bạn comment bên dưới nhé !

  Đừng quên cho mk câu trả lời hay nhất nhé ~~

  ~성공을 빕니다 ~  !!

  0
  2021-08-13T13:30:19+00:00

  vu lan \ day\ on\ the\ lunar\ takes\ seventh \ month \15th\ place \ of \ the.

  `->` Vu Lan takes place on the 15th day of the seventh lunar month.

  `->` take place : diễn ra.

  `->` Giới từ chỉ thời gian on dùng để chỉ ngày, ngày tháng, ngày tháng năm và các ngày cụ thể.

  `->` Tạm dịch : Ngày Vu Lan diễn ra vào ngày `15` của tháng bảy âm lịch.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )