Vùng biển nước ta có những đặc điểm gì đối với sự phát triển kinh tế-xã hội?

Question

Vùng biển nước ta có những đặc điểm gì đối với sự phát triển kinh tế-xã hội?

in progress 0
Valentina 1 năm 2021-09-02T09:11:57+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T09:13:03+00:00

  Vùng biển nước ta có những đặc điểm gì đối với sự phát triển kinh tế-xã hội?

  Đáp án

  + Phát triển du lịch biển

  + Công nghiệp chế biến hải sản

  + Làm muối

  + Chăn nuôi và đánh bắt cá

  + Có nhiều khoáng sản 

  + Đa dạng sinh học

  + Phát triển giao thông đường thủy.

  =>Phát triển đa dạng ngành nghề.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )