What were you doing when he ……………….at 4 yesterday?

Question

What were you doing when he ……………….at 4 yesterday?

in progress 0
Piper 2 năm 2021-07-17T16:50:22+00:00 2 Answers 207 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-17T16:51:26+00:00

  What were you doing when he was at 4 yesterday?

  – Đây là thì quá khứ tiếp diễn diễn.

  Công thức:  S + was/were + V-ing

  0
  2021-07-17T16:51:44+00:00

  What were you doing when he was at 4 yesterday?

  Giải thích:

  Thì quá khứ tiếp diễn diễn tả hành động đang xảy ra tại 1 thời điểm trong quá khứ 

  => vế sau chia thì quá khứ đơn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )