write(‘2020’) và write(2020) giống hay khác nhau và vì sao

Question

write(‘2020’) và write(2020) giống hay khác nhau và vì sao

in progress 0
Madelyn 4 tháng 2021-08-02T11:49:33+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-02T11:50:54+00:00

  Khác vì:
  – Writeln: in thông báo ra màn hình và đưa con trỏ soạn thảo xuống dòng
  – Write: in thông báo ra màn hình nhưng không đưa con trỏ soạn thảo xuống dòng

  0
  2021-08-02T11:51:05+00:00

  Write(‘2020’) và Write(2020) khác nhau:
  + Ở câu lệnh đầu tiên có hai dấu nháy (‘ ‘) ở đầu và cuối. Tác dụng là để chương trình dịch hiểu ra đâu là văn bản, đâu là kết quả hoặc phép tính.
  + Ở câu lệnh thứ hai thì không có hai dấu nháy

  Chúc bạn học tốt!
  Nhớ cho mình 5 sao nhé!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )