Ý kiến nào dưới đây về quyền tự do ngôn luận là đúng? A. Công dân có quyền tự do phát biểu ý kiến về bất cứ vấn đề gì B. Công dân có quyền tự do

Question

Ý kiến nào dưới đây về quyền tự do ngôn luận là đúng?
A. Công dân có quyền tự do phát biểu ý kiến về bất cứ vấn đề gì
B. Công dân có quyền tự do phát biểu ý kiến ở bất cứ nơi nào mà mình muốn
C. Công dân có quyền tham gia thảo luận, bàn bạc đóng góp ý kiến với những vấn đề chung của đất nước, của xã hội
D. Công dân có quyền tự do phát biểu ý kiến trên các phương tiện thông tin đại chúng mà không có bất cứ một sự ràng buộc nào
Ở trường em đã thực hiện quyền tự do ngôn luận bằng cách nào? ( Nêu 2 việc làm cụ thể)

in progress 0
Abigail 1 tháng 2021-08-31T08:16:57+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T08:17:57+00:00

  Ý kiến nào dưới đây về quyền tự do ngôn luận là đúng?

  A. Công dân có quyền tự do phát biểu ý kiến về bất cứ vấn đề gì

  B. Công dân có quyền tự do phát biểu ý kiến ở bất cứ nơi nào mà mình muốn

  C. Công dân có quyền tham gia thảo luận, bàn bạc đóng góp ý kiến với những vấn đề chung của đất nước, của xã hội

  D. Công dân có quyền tự do phát biểu ý kiến trên các phương tiện thông tin đại chúng mà không có bất cứ một sự ràng buộc nào

  Ở trường em đã thực hiện quyền tự do ngôn luận bằng cách nào?

  – Phát biểu ý kiến trong các giờ sinh hoạt của lớp

  – Phát biểu ý kiến trong các cuộc thảo luận nhóm

  0
  2021-08-31T08:18:00+00:00

  C1

  C

  ờ trường e đã thực hiện như sau 

  – tham gia đóng góp ý kiến xây dựng trường lớp thông qua hòm thư của trường

  – phát biểu ý kiến trong các h sinh hoạt của lớp

  – đóng góp ý kiến trong các giờ sinh hoạt ngoại khoá của trường

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )