Question
1.Một hình lập phương có diện tích xung quanh và toàn phần là 12,1 cm2.Tính thể tích hình lập phương đó. 2.Mẹ mua vải quần và vải áo hết 384.000 đồng số tiền mua vải quần bằng 7/5 số tiền mua ...
in progress 0
9 phút 2 Answers 4 views