1 có 8 viên bi bằng sắt giống như nhau trong đó có 1 viên nặng /cân bằng cân rô – béc -van ,cân được 2 lần ghi cách làm của bạn ??? dành cho học sinh

Photo of author

By Madelyn

1 có 8 viên bi bằng sắt giống như nhau trong đó có 1 viên nặng /cân bằng cân rô – béc -van ,cân được 2 lần ghi cách làm của bạn ??? dành cho học sinh gỏi

0 bình luận về “1 có 8 viên bi bằng sắt giống như nhau trong đó có 1 viên nặng /cân bằng cân rô – béc -van ,cân được 2 lần ghi cách làm của bạn ??? dành cho học sinh”

 1. Để mỗi mặt cân 3 viên

  Cân bằng nhau thì cân 2 viên trong 3 viên còn lại

  Nếu 2 viên đó bằng nhau thì viên cuối cùng là viên nặng

  Nếu 1 viên nặng hơn thì viên đó là viên nặng

  Nếu cân nghiêng thì lấy 2 viên của mặt nặng

  Bỏ sang 2 mặt cân

  Nếu mặt cân bằng thì viên còn lại là viên nặng

  Cân nghiêng sang bên nào thì đó là bên có viên bi nặng

 2. Cân lần `1:`

  Lấy $6$ viên và chia đều mỗi mặt cân $3$ viên

  $TH1:$ Cân thăng bằng

  Lấy hết bi ở $2$ mặt cân ra

  Để `2` viên còn lại để sang `2` mặt cân

  Bên nào nặng hơn thì bên đó có viên bi nặng

  $TH2:$ Cân nghiêng

  Lấy hết bi ở $2$ mặt cân ra

  Để $2$ viên của mặt cân nặng hơn để sang $2$ mặt cân

  Bên nào nặng hơn thì bên đó là viên bi nặng

  Nếu cân vẫn thằng bằng thì viên còn lại chưa đo là viên bi nặng.

Viết một bình luận