1)Đảo nào có diện tích lớn nhất ở nước ta?Tìm các đảo có diện tích lớn ở vịnh Bắc Bộ nước ta? 2)Đồng Bằng Sông Cửu Long có những loại đất gì?Diện tích

Photo of author

By Jasmine

1)Đảo nào có diện tích lớn nhất ở nước ta?Tìm các đảo có diện tích lớn ở vịnh Bắc Bộ nước ta?
2)Đồng Bằng Sông Cửu Long có những loại đất gì?Diện tích và sự phân bố của loại đất phù sa ngọt như thế nào?
3)Kể tên các loại khoáng sản ở biển Việt Nam?Dầu mỏ và khí đốt là loại khoáng sản tập trung ở khu vực nào của biển VN.Tại sao nghề làm muối lại phát triển ở Nam Trung Bộ?
Làm hộ em với ạ
Help mee
Leave a Comment