(1) Làm hộ bài cho bạn ; (2) Quay cóp trong giờ kiểm tra ; (3) Nhận lỗi thay cho bạn ; (4) Thẳng thắn phê bình khi bạn mắc khuyết điểm ; (5) Dũng

By Iris

(1) Làm hộ bài cho bạn ;
(2) Quay cóp trong giờ kiểm tra ;
(3) Nhận lỗi thay cho bạn ;
(4) Thẳng thắn phê bình khi bạn mắc khuyết điểm ;
(5) Dũng cảm nhận lỗi của mình ;
(6) Nhặt được của rơi, đem trả lại người mất;
(7) Bao che thiếu sót của người đã giúp đỡ mình.
Trong những hành vi sau đây, hành vi nào thể hiện tính trung thực ? Giải thích vì sao ?

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận