1. Mật độ dân số là gì? Nêu hai nơi có mật độ dân số cao nhất trên thế giới?

By Iris

1. Mật độ dân số là gì? Nêu hai nơi có mật độ dân số cao nhất trên thế giới?

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận