1.Nêu hai loại tài khoản thường sử dụng với hầu hết các hệ thống Window 7 và đặc điểm của chúng. .2. Nêu các bước để xem loại tài khoản đang sử dụng t

By Rylee

1.Nêu hai loại tài khoản thường sử dụng với hầu hết các hệ thống Window 7 và đặc điểm của chúng.
.2. Nêu các bước để xem loại tài khoản đang sử dụng trên Window 7.
3. Trình bày các bước tạo một tài khoản người dùng mới trên một máy tính độc lập.

0 bình luận về “1.Nêu hai loại tài khoản thường sử dụng với hầu hết các hệ thống Window 7 và đặc điểm của chúng. .2. Nêu các bước để xem loại tài khoản đang sử dụng t”

 1. C1:

  Với tài khoản người dùng Administrator, bạn có thể truy cập và kiểm soát toàn bộ máy tính. Chẳng hạn như thêm, xóa ứng dụng, tạo hoặc xóa tài khoản người dùng, thay đổi quyền đối với tài khoản người dùng

  C2:

  1. Mở Settings bằng tổ hợp phím Windows i
  2. Click Accounts => chọn Your info
  3. Xác nhận chi tiết tài khoản của bạn, chẳng hạn như loại tài khoản Quản trị viên(Administrator) hoặc Tiêu chuẩn(Standard). Hoặc nếu bạn đang sử dụng tài khoản cục bộ hoặc tài khoản Microsoft.

  C3:

  Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, nhấn Cài đặt rồi nhấn Thay đổi cài đặt PC. (Nếu bạn dùng chuột, trỏ chuột vào góc dưới bên phải màn hình, di chuyển con trỏ chuột lên, bấm Cài đặt rồi bấm Thay đổi cài đặt

  Xin hay nhất 

  Trả lời
 2. C1:Nêu hai loại tài khoản thường sử dụng với hầu hết các hệ thống Window 7 và đặc điểm của chúng:

  +Tài khoản Administrator

  +tài khoản tiêu chuẩn

  đặc điểm

  _tài khoản tiêu chuẩn

  Với tài khoản người dùng tiêu chuẩn, bạn có thể truy cập vào máy tính, nhưng không thể thực hiện bất kỳ thay đổi lớn nào đối với tài khoản đó. Chẳng hạn như không thể chạy hoặc cài đặt các chương trình mới, nhưng có thể chạy những chương trình hiện có.

  _tài khoản Administrator

  Với tài khoản người dùng Administrator, bạn có thể truy cập và kiểm soát toàn bộ máy tính. Chẳng hạn như thêm, xóa ứng dụng, tạo hoặc xóa tài khoản người dùng, thay đổi quyền đối với tài khoản người dùng, v.v…

  C2:

  Để xem chi tiết tài khoản trên Windows 10, hãy làm các bước sau:

  1. Mở Settings bằng tổ hợp phím Windows i
  2. Click Accounts => chọn Your info
  3. Xác nhận chi tiết tài khoản của bạn, chẳng hạn như loại tài khoản Quản trị viên(Administrator) hoặc Tiêu chuẩn(Standard). Hoặc nếu bạn đang sử dụng tài khoản cục bộ hoặc tài khoản Microsoft.

  C3:

  1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, nhấn Cài đặt rồi nhấn Thay đổi cài đặt PC. (Nếu bạn dùng chuột, trỏ chuột vào góc dưới bên phải màn hình, di chuyển con trỏ chuột lên, bấm Cài đặt rồi bấm Thay đổi cài đặt PC )

  2. Gõ nhẹ hoặc bấm vào tài khoản, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm vào các tài khoản khác.

  3. Chạm hoặc bấm Thêm tài khoản.

  4. Nhập thông tin tài khoản cho người này để đăng nhập vào Windows. Có bốn cách để thực hiện điều này:

   1. Nếu người bạn thêm vào đã có tài khoản Microsoft, nhập tài khoản ngay.

   2. Nếu người mà bạn đang thêm chưa có tài khoản Microsoft, bạn có thể sử dụng địa chỉ email của họ để tạo. Nhập địa chỉ email mà người dùng sử dụng thường xuyên nhất.

   3. Nếu người bạn thêm không có địa chỉ email, chạm hoặc bấm Đăng ký địa chỉ email mới. Miễn phí.

   4. Nếu người bạn thêm vào là trẻ em, chạm hoặc bấm Thêm tài khoản trẻ em.

  5. Làm theo hướng dẫn để hoàn tất cài đặt tài khoản.

  Trả lời

Viết một bình luận