1. Trình bày đặc điểm tự nhiên của eo đất Trung Mỹ, quần đảo Ăng-ti, lục địa Nam Mĩ? 2. Trình bày đặc điểm khí hậu của Trung và Nam Mĩ? 3. Trình bày đ

Photo of author

By Peyton

1. Trình bày đặc điểm tự nhiên của eo đất Trung Mỹ, quần đảo Ăng-ti, lục địa Nam Mĩ?
2. Trình bày đặc điểm khí hậu của Trung và Nam Mĩ?
3. Trình bày đặc điểm về kinh tế của Trung và Nam Mĩ?
4. Quá trình đô thị hóa ở Trung và Nam Mĩ khác với Bắc Mĩ như thế nào?

0 bình luận về “1. Trình bày đặc điểm tự nhiên của eo đất Trung Mỹ, quần đảo Ăng-ti, lục địa Nam Mĩ? 2. Trình bày đặc điểm khí hậu của Trung và Nam Mĩ? 3. Trình bày đ”

 1. 1) Eo Trung Mĩ:

  – Là nơi tận cùng của hệ thống Cooc-đi-e.

  – Núi ăn sát biển, có nhiều núi lửa.

  b) Quần đảo Ăng-ti:

  – Gồm nhiều đảo lớn nhỏ tạo thành vòng cung bao bọc biển Ca-ri-bê.

  – Có rừng rậm khá phát triển.

  c) Lục điạ Nam Mĩ:

  Có 3 dạng địa hình:

  * Hệ thống núi trẻ An-đét ( phía Tây)

  – Cao, đồ sộ nhất châu Mĩ.

  – Có nhiều thung lũng và cao nguyên rộng xen kẽ.

  – Có nhiều kiểu khí hậu và thay đổi phức tạp.

  * Đông bằng ( ở giữa )

  – Có nhiều đầm lầy, sông, hồ.

  – Có 3 đồng bằng: Amzon, Pam-pa, La-pla-ta.

  * Sơn nguyên ( phía Đông )

  – Được hình thành từ lâu đời.

  – Có nhiều núi cao xen kẽ cao nguyên.

  – Đất tốt, cây phát triển mạnh.

  Đặc điểm khí hậu của Trung và Nam Mỹ:
  – Trung và Nam Mỹ có gần đủ các kiểu khí hậu trên Trái Đất:
  + Khí hậu xích đạo
  + Khí hậu cận xích đạo
  + Khí hậu nhiệt đới
  + Khí hậu cận nhiệt đới
  + Khí hậu ôn đới
  + Khí hậu núi cao
  – Nguyên nhân: do lãnh thổ trải dài theo hướng kinh tuyến, từ vùng chí tuyến Bắc
  đến gần vòng cực Nam, lại có hệ thống núi cao đồ sộ ở phía Tây

  Đặc điểm khí hậu của Trung và Nam Mỹ:
  – Trung và Nam Mỹ có gần đủ các kiểu khí hậu trên Trái Đất:
  + Khí hậu xích đạo
  + Khí hậu cận xích đạo
  + Khí hậu nhiệt đới
  + Khí hậu cận nhiệt đới
  + Khí hậu ôn đới
  + Khí hậu núi cao
  – Nguyên nhân: do lãnh thổ trải dài theo hướng kinh tuyến, từ vùng chí tuyến Bắc
  đến gần vòng cực Nam, lại có hệ thống núi cao đồ sộ ở phía Tây

  – Ở Bắc Mĩ: đô thị hoá gắn liền với quá trình công nghiệp hoá.

  – Ở Trung và Nam Mĩ: đô thị hoá tự phát, không gắn liền với quá trình công nghiệp hoá. Tốc độ đô thị hóa nhanh trong điều kiện nền kinh tế còn chưa phát triển nên gây nhiều hậu quả như việc làm, nhà ở, ô nhiễm môi trường đô thị.

 2. 1. Đặc điểm tự nhiên của:

  * Eo đất Trung Mĩ: 

  – là nơi cuối cùng của hệ thống Cooc-đi-e

  – có nhiều ngọn núi lửa, núi ăn sát ra ngoài biển

  * Quần đảo Ăng-ti:

  – Có nhiều đảo lớn, đảo nhỏ tạo thành hình vòng cung bao bọc bãi biển Ca-ri-bê

  – Rừng rậm nơi đây khá phát triển

  * Lục địa Nam Mĩ: có 3 dạng địa hình chính:

  – Hệ thống núi trẻ An-đét

  + khá cáo và đồ sộ

  + có nhiều cao nguyên rộng và thung lũng sâu xen kẽ

  + có nhiều kiểu khí hậu phức tạp

  – Đồng bằng:

  + có nhiều sông, hồ, đầm lầy lớn

  + có 3 đồng bằng rộng lớn: A-ma-zon, pam-pa, la-pla-ta

  – Sơn nguyên:

  + hình thành từ lâu đời

  + có núi cao xen kẽ các cao nguyên rộng lớn

  + đất màu mỡ, giàu dinh dưỡng, cay cối rất phát triển

  2.  Đặc điểm khí hậu của Trung và Nam Mĩ

  – Trung và Nam Mĩ có gần đầy đủ các kiểu khí hậu trên Trái Đất:

  + khí hậu xích đạo, cận xích đạo

  + khí hậu nhiệt đới, cận nhiệt đới

  + khí hậu ôn đới

  + khí hậu núi cao

  – nguyên nhân: vì lãnh thổ Trung và Nam Mĩ trải dài theo hướng kinh tuyến, từ vùng chí tuyến Bắc đến sát vòng cực Nam và có hệ thống núi cao, đồ sộ

  3. Đặc điểm về kinh tế của Trung và Nam Mĩ:

  * Về nông nghiệp

  – Có 2 hình thức sử dụng trong nông nghiệp:

  + tiểu điền trang

  + đại điền trang

  – chế độ sở hữu ruộng đất còn không hợp lý. Nền nông nghiệp của nhiều nước còn lệ thuộc vào nước ngoài

  – ngành trồng trọt

  –  ngành chăn nuôi đánh bắt cá

  –  phát triển mạnh chăn nuôi bò thịt, bò sữa, cừu, lạc đà…

  –  Pê-ru có ngành đánh bắt cá biển với sản lượng cao trên thế giới.

  * công nghiệp

  – công nghiệp phát triển tương đối toàn diện

  –  các nước khu vực Anđét phát triển ngành công nghiệp luyện kim đen và màu

  –  các nước khu vực eo đất Trung Mĩ và vùng Caribê phát triển CN thực phẩm

  –  công nghiệp phân bố không đều

  Câu 4: Quá trình đô thị hóa ở Trung và Nam Mĩ khác Bắc Mĩ (câu này thuộc bài 2 sgk/133 địa 7)

  – ở Bắc Mĩ, Trung và Nam Mĩ đều đang thực hiện quá trình đô thị hóa. Tuy nhiên, tính chất đô thị hóa ở hai khu vực này hoàn toàn khác nhau:

  + ở Bắc Mĩ: đô thị hoá gắn liền với quá trình công nghiệp hoá

  + ở Trung và Nam Mĩ: đô thị hoá tự phát, không gắn liền với quá trình công nghiệp hoá nên gây nhiều hậu quả như việc làm, ô nhiễm môi trường đô thị

                              ____ Học Tốt____

Viết một bình luận