2 điểm dao động cách nhau 8 cm thuộc 1 đường thẳng qua nguồn luôn dao động ngược pha với nhau, vận tốc truyền sóng 320cm/s có tần số : 40 nhỏ hơn hoặ

By Eliza

2 điểm dao động cách nhau 8 cm thuộc 1 đường thẳng qua nguồn luôn dao động ngược pha với nhau, vận tốc truyền sóng 320cm/s có tần số : 40 nhỏ hơn hoặc bằng f nhỏ hơn hoặc bằng 60 hz. tìm bước sóng

0 bình luận về “2 điểm dao động cách nhau 8 cm thuộc 1 đường thẳng qua nguồn luôn dao động ngược pha với nhau, vận tốc truyền sóng 320cm/s có tần số : 40 nhỏ hơn hoặ”

 1. Ta có, độ lệch pha: \(\Delta \varphi = \dfrac{{2\pi \Delta d}}{\lambda }\)
  Hai điểm dao động ngược pha \( \Rightarrow \Delta \varphi = \left( {2k + 1} \right)\pi \)
  \(\begin{array}{l} \Rightarrow \dfrac{{2\pi \Delta d}}{\lambda } = \left( {2k + 1} \right)\pi \\ \Leftrightarrow \dfrac{{2\pi \Delta d}}{{\dfrac{v}{f}}} = \left( {2k + 1} \right)\pi \\ \Rightarrow f = \dfrac{{2k + 1}}{2}\dfrac{v}{{\Delta d}} = \dfrac{{2k + 1}}{2}\dfrac{{320}}{8} = 20\left( {2k + 1} \right)\end{array}\)
  Lại có \(40 \le f \le 60\)
  \(\begin{array}{l} \Leftrightarrow 40 \le 20\left( {2k + 1} \right) \le 60\\ \Leftrightarrow 0,5 \le k \le 1\\ \Rightarrow k = 1\end{array}\)
  Với \(k = 1 \Rightarrow f = 60Hz\)
  \( \Rightarrow \) Bước sóng: \(\lambda = \dfrac{v}{f} = \dfrac{{320}}{{60}} = \dfrac{{16}}{3}cm\)

  Trả lời

Viết một bình luận