2 xe chuyển động trên 2 đường thẳng hợp với nhau 1 góc apha với vận tốc lần lượt là v1 = 30 km/h v2= 40km/h tìm vận tốc xe 1 và xe 2 trong 2 trường hợ

Photo of author

By Ayla

2 xe chuyển động trên 2 đường thẳng hợp với nhau 1 góc apha với vận tốc lần lượt là v1 = 30 km/h v2= 40km/h tìm vận tốc xe 1 và xe 2 trong 2 trường hợp apha =90 độ và apha =60 độ

0 bình luận về “2 xe chuyển động trên 2 đường thẳng hợp với nhau 1 góc apha với vận tốc lần lượt là v1 = 30 km/h v2= 40km/h tìm vận tốc xe 1 và xe 2 trong 2 trường hợ”

  1. Đáp án:

    vận tốc xe 1 hợp với xe 2 là:

    $v=\sqrt{v_1^2+v_2^2-2.v_1.v_2.cos\alpha}$

    Khi $\alpha =90^o$ => $v=\sqrt{v_1^2+v_2^2-2.v_1.v_2.cos90^o}=\sqrt{30^2+40^2}=50km/h$

    Khi $\alpha =60^o$ => $v=\sqrt{v_1^2+v_2^2-2.v_1.v_2.cos60^o}=\sqrt{30^2+40^2-2.30.40.\frac{1}{2}}=10\sqrt{13}km/h$

Viết một bình luận