2 người đạp xe, người thứ nhất đi quãng đường 300m hết 1 phút,người thứ 2 đi quãng đường 7,5km hết 0,5h.a/Người nào đi nhanh hơn .b/Nếu 2 người cùng k

Photo of author

By Raelynn

2 người đạp xe, người thứ nhất đi quãng đường 300m hết 1 phút,người thứ 2 đi quãng đường 7,5km hết 0,5h.a/Người nào đi nhanh hơn .b/Nếu 2 người cùng khởi hành cùng 1 lúc đi cùng chiều thì sau 20 phút,2 người cách nhau bao nhiêu km

0 bình luận về “2 người đạp xe, người thứ nhất đi quãng đường 300m hết 1 phút,người thứ 2 đi quãng đường 7,5km hết 0,5h.a/Người nào đi nhanh hơn .b/Nếu 2 người cùng k”

 1. Đáp án:

       a.       $v_1 > v_2$

       b.       $\Delta s = 1km$

  Giải thích các bước giải:

   $s_1 = 300m = 0,3m$ 

  $t_1 = 1′ = \dfrac{1}{60}h$ 

  $s_2 = 7,5km$ 

  $t_2 = 0,5h$ 

  $t = 20′ = \dfrac{1}{3}h$

  a. Vận tốc của người thứ nhất là: 

     $v_1 = \dfrac{s_1}{t_1} = \dfrac{0,3}{\dfrac{1}{60}} = 18 (km/h)$ 

  Vận tốc của người thứ hai: 

     $v_2 = \dfrac{s_2}{t_2} = \dfrac{7,5}{0,5} = 15 (km/h)$ 

  Vì:  $v_1 > v_2$  nên người thứ nhất đi nhanh hơn người thứ 2. 

  b. Quãng đường đi được của hai nguóiau 20′ lần lượt là: 

      $s_1 ‘ = v_1.t = 18.\dfrac{1}{3} = 6 (km)$ 

      $s_2 ‘ = v_2.t = 15.\dfrac{1}{3} = 5 (km)$ 

  Khoảng cách của hai người lúc này là: 

       $\Delta s = s_1 ‘ – s_2 ‘ = 6 – 5 = 1 (km)$ 

Viết một bình luận