2 người đạp xe, người thứ nhất đi quãng đường 300m hết 1 phút,người thứ 2 đi quãng đường 7,5km hết 0,5h.a/Người nào đi nhanh hơn .b/Nếu 2 người cùng k

By Raelynn

2 người đạp xe, người thứ nhất đi quãng đường 300m hết 1 phút,người thứ 2 đi quãng đường 7,5km hết 0,5h.a/Người nào đi nhanh hơn .b/Nếu 2 người cùng khởi hành cùng 1 lúc đi cùng chiều thì sau 20 phút,2 người cách nhau bao nhiêu km
Viết một bình luận