5,5 tấn = … N 6,5 tấn = …N giúp mình nha.

Photo of author

By Aubrey

5,5 tấn = … N
6,5 tấn = …N
giúp mình nha.

0 bình luận về “5,5 tấn = … N 6,5 tấn = …N giúp mình nha.”

 1. Đáp án:

  $\begin{array}{l}
  {P_1} = 55000N\\
  {P_2} = 65000N
  \end{array}$ 

  Giải thích các bước giải:

  Đổi: 5,5 tấn = 5500kg

  6,5 tấn = 6500kg

  Trọng lượng của các vật có khối lượng trên là:
  $\begin{array}{l}
  {P_1} = 10{m_1} = 10.5500 = 55000N\\
  {P_2} = 10{m_2} = 10.6500 = 65000N
  \end{array}$

 2. Đổi: $5,5$ tấn $=5500kg$
  $6,5$ tấn $=6500kg$
  $P_1=10m_1=10.5500=55000N$
  $P_2=10m_2=10.6500=65000N$
  Vậy:
  $5,5$ tấn $=55000N$
  $6,5$ tấn $=65000N$

   

Viết một bình luận