5.Bình thường các hạt mang điện tích tồn tại trong nguyên tử gồm: A.Hạt nhân mang điện tích dương B. Các electron mang điện tích âm C.các hạt ion dươn

Photo of author

By Allison

5.Bình thường các hạt mang điện tích tồn tại trong nguyên tử gồm:
A.Hạt nhân mang điện tích dương B. Các electron mang điện tích âm
C.các hạt ion dương và các ion âm D. Hạt nhân mang điện tích dương và electron mang điện
tích âm
Leave a Comment