Xác định cách biểu diễn trong hệ đếm tương ứng? a) 2AC(16) = ?(10) b) 10101011(2) = ?(10)

By Melody

Xác định cách biểu diễn trong hệ đếm tương ứng?
a) 2AC(16) = ?(10) b) 10101011(2) = ?(10)

0 bình luận về “Xác định cách biểu diễn trong hệ đếm tương ứng? a) 2AC(16) = ?(10) b) 10101011(2) = ?(10)”

Viết một bình luận