ánh sáng truyền đi trong chân không với vận tốc gần bằng bao nhiêu m/s?

Photo of author

By Sadie

ánh sáng truyền đi trong chân không với vận tốc gần bằng bao nhiêu m/s?
Leave a Comment