Anna: Thank you so much for assisting me in the deal – Jane: A. You are welcome B. I can’t agree with you more C. That’s a great idea D. That’s u

By Athena

Anna: Thank you so much for assisting me in the deal – Jane:
A. You are welcome
B. I can’t agree with you more
C. That’s a great idea
D. That’s understandable

0 bình luận về “Anna: Thank you so much for assisting me in the deal – Jane: A. You are welcome B. I can’t agree with you more C. That’s a great idea D. That’s u”

 1. Anna: Thank you so much for assisting me in the deal – Jane:

  A. You are welcome

  B. I can’t agree with you more

  C. That’s a great idea

  D. That’s understandable

  Trả lời
 2. Ta dịch nghĩa như dưới :

  Thank you so much for assisting me in the deal : Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã hợp tác với tôi trong thỏa thuận (hợp đồng) lần này 

  `A:` You are welcome : Không có gì đâu (Dùng để đáp lại lời cảm ơn một cách lịch sự)

  `B:` I can’t agree with you more : Tôi không thể đồng ý hơn với bạn (Diễn tả sự đồng ý, ủng hộ ý kiến, lời nói)

  `C:`  That’s a great idea : Đó là một ý tưởng tuyệt vời (Diễn tả lời khen ngợi một ai đó khi bạn nghĩ ý nghĩ, ý tưởng của họ rất hay)

  `D:` That’s understandable : Nó dễ hiểu (có thể hiểu mà) (Dùng để nói rằng điều gì đó có thể hiểu được, rằng bạn cảm thấy đó là điều bình thường, không lạ hoặc quá khó hiểu)

  `=>` Chọn đáp án `A`

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm