1 đoàn tàu tăng tốc đều đặn từ 15m/s đến 27m/s trên 1 quãng đường dài 70m.Gia tốc và thời gian tàu chạy là

1 đoàn tàu tăng tốc đều đặn từ 15m/s đến ...

Read more

Trong không khí, có ba điểm thẳng hàng theo đúng thứ tự O, M, A sao cho OM = OA/3. Khi tại O đặt điện tích điểm 9Q thì độ lớn cường độ điện trường tạ

Trong không khí, có ba điểm thẳng hàng theo đúng ...

Read more

Viết lại CTHH của các hợp chất sau dưới dạng liên kết với các nhóm nguyên tử: N2H4O3, H8N2CO3, H4P2O8Ca, S3O12Al2P3, H3FeS3O12, O8P2Zn3, H2O2Mg

Viết lại CTHH của các hợp chất sau dưới dạng ...

Read more

S= 2+(-a) + 6+(-8) + 10 +………+2010 + (-2012) + 2014

S= 2+(-a) + 6+(-8) + 10 +………+2010 + (-2012) + ...

Read more

Đốt cháy 3,2 gam S trong không khí ý a Tính thể tích khí O2 điều kiện tiêu chuẩn tham gia phản ứng ứng b tính thể tích không khí cần dùng biết trong k

Đốt cháy 3,2 gam S trong không khí ý a ...

Read more

1kg sắt với 1kg bông thì cái nào nặng hơn nhỉ

1kg sắt với 1kg bông thì cái nào nặng hơn ...

Read more

mọi người giúp em câu này nhé em cảm ơn em sẽ vote cho mọi người 5* * Đặt tính rồi tính : 20,8 + 32,91 + 7,15 68,72 – 95 34,15 ×

mọi người giúp em câu này nhé em cảm ơn ...

Read more

So sánh những điểm giống nhau và khác nhau về trật tự thế giới giữa hai thời kì theo Hệ thống Vécxai – Oasinhtơn và Trật tự hai cực Ianta.

So sánh những điểm giống nhau và khác nhau về ...

Read more

Bài 1: sắp xếp lại các từ và cụm từ đã cho theo đúng thứ tự a) his family / wants to find / for / Mr. Smith / an apartment b) two stores / my school /

Bài 1: sắp xếp lại các từ và cụm từ ...

Read more

Nêu các nghệ thuật được sử dụng trong tác phẩm “Lão Hạc”

Nêu các nghệ thuật được sử dụng trong tác phẩm ...

Read more
Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm