1 đoàn tàu tăng tốc đều đặn từ 15m/s đến 27m/s trên 1 quãng đường dài 70m.Gia tốc và thời gian tàu chạy là

By aihong

1 đoàn tàu tăng tốc đều đặn từ 15m/s đến 27m/s trên 1 quãng đường dài 70m.Gia tốc và thời gian tàu chạy là

0 bình luận về “1 đoàn tàu tăng tốc đều đặn từ 15m/s đến 27m/s trên 1 quãng đường dài 70m.Gia tốc và thời gian tàu chạy là”

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  $v^2-v0^2=2aS$ $<=> a=\frac{v^2-v0^2}{2S}=\frac{27^2-15^2}{2.70}=3,6m/s^2$

  Thời gian tàu chạy là $t=\frac{v-v0}{a}=\frac{27-15}{3,6}=\frac{10}{3}$

  Trả lời
 2. Đáp án:

  \(a = 3,6m/{s^2}\)
  \(t = {{10} \over 3}s\)

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:
  \(\eqalign{
  & \left\{ \matrix{
  {v_0} = 15m/s \hfill \cr
  v = 27m/s \hfill \cr
  s = 70m \hfill \cr} \right. \cr
  & {v^2} – v_0^2 = 2as \cr
  & \Rightarrow a = {{{v^2} – v_0^2} \over {2s}} = {{{{27}^2} – {{15}^2}} \over {2.70}} = 3,6m/{s^2} \cr} \)
  Thời gian tàu chạy là:
  \(t = {{v – {v_0}} \over a} = {{27 – 15} \over {3,6}} = {{10} \over 3}s\)

  Trả lời

Viết một bình luận