Ba khu vực địa hình ở Nam Mĩ từ tây sang đông lần lượt là: a. sơn nguyên, đồng bằng, núi. b. sơn nguyên, núi, đồng bằng. c. núi, đồng bằng, sơn nguyê

By Everleigh

Ba khu vực địa hình ở Nam Mĩ từ tây sang đông lần lượt là:
a. sơn nguyên, đồng bằng, núi.
b. sơn nguyên, núi, đồng bằng.
c. núi, đồng bằng, sơn nguyên.
d. núi, sơn nguyên, đồng bằng.

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận