Bạn muốn trở thành lập trình Game Developer

Bạn muốn trở thành lập trình Game Developer

By mtrend

Đây là lộ trình học tập cho những ai muốn trở thành game developer. Bạn chọn một quyển sách mỗi cấp để học, đừng cắm đầu đọc hết tất cả, mất thời gian.
Sau đó chọn một game engine phù hợp với mình để phát triển game đầu tiên (đừng tự viết game engine khi chưa bao giờ release được game nào nhé, 2 mảng này khác nhau đấy).
Và điều quan trọng nhất là làm được sản phẩm hoàn chỉnh, tiếp tục học hỏi, tiếp tục phát triển game. Chúc mọi người may mắn.
Bonus đọc thêm cho biết đi đâu phỏng vấn nhỡ ai hỏi về design pattern còn biết đường mà chém gió:
EDIT:
NOTES:
  • Start small. Khi mới bắt đầu phát triển những game đầu tay của mình đừng chọn những dạng game scope quá lớn như RPG, FPS, RTS, MMORPG etc.. trong khi trình độ và kiến thức của bạn chưa tới.
  • Hãy chọn clone những game nhỏ, gameplay đơn giản để đảm bảo việc bạn có thể finish được project đấy.
  • Sau khi finish được game đầu tiên, bạn sẽ có cái nhìn lờ mờ về quy trình để phát triển một sản phẩm như game. Bạn sẽ hiểu rõ hơn về game development là gì.
  • Kinh nghiệm thu được sau những dự án đơn giản đầu tiên sẽ giúp bạn đánh giá được scope, complexity, khối lượng công việc bạn sẽ phải làm trong các dự án tiếp theo, tránh việc bị ảo tưởng sức mạnh trong lĩnh vực này.

Bạn muốn trở thành lập trình Game Developer

Nguồn: Truong Bui – J2TEAM Community

 

Viết một bình luận